Over Snow

An English version of this page can be found here.

Missie
Snow richt zich op Unix en Open Source software. Op deze gebieden wil Snow het leidende kenniscentrum in Nederland zijn met de nadruk op technologie en kwaliteit. Snow creëert een brug tussen klanten en consultants. Klanten kunnen een heldere, zakelijke benadering verwachten van hun praktische behoeften. Consultants vinden een informele sfeer waar technische expertise beschouwd wordt als een deugd.

Herkomst
Joost Helberg en Hans Oey zijn Unix-enthousiastelingen sinds begin jaren 80 en stelden hun eerste Unix-distributie (gebaseerd op Linux, GNU en X software), genaamd Snow, samen in maart 1992. Van meet af aan gingen zij uit van de oorspronkelijke broncodes en na installatie kon het hele systeem eenvoudig opnieuw gecompileerd worden met één enkel script, treffend genaamd ‘doit’. Veel van hun systeemconcepten treft men later aan in andere Linux-distributies.

Pas in oktober 1997 richtten zij Snow B.V. op als bedrijf. Onmiddellijk sloten vier top Unix-consultants zich bij hen aan om te genieten van het werken in een onvervalste Unix-ambiance. Sindsdien hebben nog vele anderen zich bij hen gevoegd. Momenteel heeft Snow circa 150 medewerkers onder leiding van directeur Chris Hendriks. De Unix-specialisten zijn onderverdeeld in kleine teams om de persoonlijke aandacht te waarborgen.

Kennisgebieden
De Unix-specialisten van Snow B.V. zijn ingedeeld in productgroepen die de kennisgebieden systeembeheer, networking, security, databases en storage bestrijken. Binnen de productgroepen worden onder andere normen geformuleerd voor de certificering van onze consultants. Als opdrachtgever profiteert u van de uitgebreide en up-to-date, technische kennis die onze consultants combineren met kennis over project- en beheermethoden als Prince2 en ITIL.

Klanten
Snow werkt voor Nederlandse, top 200 bedrijven. Ook technisch georiënteerde instellingen als internet providers en wetenschappelijke instituten zijn klant bij Snow. Deze organisaties zoeken hooggekwalificeerde assistentie bij het beheer van hun IT-infrastructuur en bedrijfsapplicaties. Snow levert consultancy, turn-key oplossingen en middellange- tot langetermijn-outsourcing van IT-expertise. Huidige projecten betreffen onder andere datacenter-integratie na bedrijfsfusie en high performance-high availability clustering.

Kortetermijndoelen

  • Voortgezette kennisontwikkeling van medewerkers
  • Meer nadrukkelijke marktaanwezigheid